Före- & efterbilder

Anordna organiseringskonsult referens lycklig fyrbarns familj trillingar

FYRABARNS-FAMILJEN SOM INTE LÄNGRE FICK PLATS VID KÖKSBORDET

"Vi har använt oss av Anordnas tjänster i snart fyra år och är väldigt nöjda. För första gången har jag fått en tjänst som möter mina behov i hemmet och där det är enkelt att ha en dialog med leverantören. Anna är systematisk och noggrann samtidigt som hon har många kreativa idéer. Hon är dessutom händig och inte rädd för någonting utan hugger i där det behövs. Dessutom är hon snabb.

Anna har ett långsiktigt och hållbart tänkande. Hon har ett tänkande kring varför vi sparar mycket saker som ger perspektiv på hur vi hanterar våra ägodelar. Hennes systematik gör att det inte blir fint för stunden i form av engångslösningar, utan hon skapar en ordning som håller länge. Anna analyserar och tänker igenom ordentligt. Anna har verkligen ett kundperspektiv och är fantastiskt flexibel.

Vi är två vuxna och fyra barn i familjen så det är mycket saker, allt från kläder till leksaker och böcker. Var och en bidrar på sitt sätt till prylberget, jag är inte själv felfri. När köksbordet blev så överbelamrat att vi inte kunde sitta allihop och äta runt det, kände jag att det var dags för förändring, och kontaktade Anna. Ju fler man är, desto mer ordning och struktur krävs det för att få livet att fungera. Att barnen har varit med flera gånger när Anna har organiserat, gör att det är lättare att ha en dialog i familjen kring om vi ska spara olika saker. Det har också blivit mindre laddat att ge bort saker som kan komma till nytta för andra."

Nu har vi en bättre struktur bland våra saker, men känner att vi regelbundet behöver hjälp ändå pga att saker och situationer hela tiden förändras med fyra barn. 

 /Marie Ramm med familj (fyra barn - varav trillingar, samt make) 

Den lilla lägenheten där många arbetsprojekt har effektiviserats

"Som en kvinna med många järn i elden med flera pågående projekt samtidigt har Anna hjälpt mig och barnen med de olika stegen i ordningsprocessen. Från att ordna i röriga områden till att skapa funktionella arbetsområden i bostaden. Detta trots en begränsad yta. Anna har visat stor förmåga att se helheten och komma på lösningar, på ett elegant sätt. Dessutom har vi skrattat mycket. Annas lösningar har gett oss så mycket då vi nu kan känna frid och mina pågående arbetsprojekt effektiviseras avsevärt tack vare de smarta lösningarna.  Jag tänker ofta på det Anna hjälpt mig med – med sådan tacksamhet!" /Beatrice  

 (Se före- och efterbilder i slide nr 4 ovan!)